خرداد, ۱۳۹۵
۳۳۰۳۲۲

پنل‌های خورشیدی موج‌پیما

پنل‌های خورشیدی موج‌پیما گردآورنده: مریم مصطفی نظری […]
خرداد, ۱۳۹۵
geo

کاربرد پمپ حرارتی زمین گرمایی

کاربرد پمپ حرارتی زمین گرمایی پمپ حرارتی […]
خرداد, ۱۳۹۵
IMG_1385

پمپ حرارتی زمین‌ گرمایی

پمپ حرارتی زمین گرمایی : سامانه‌ای گرمایش […]
 
 
 

نمونه ای از تقدیرنامه ها و گواهی نامه ها