تیر, ۱۳۹۵
۲۲۲

تولید همزمان (CHP)

تولید همزمان (CHP) گردآورنده: فریبا فرجی تیرماه […]
تیر, ۱۳۹۵
۵۰۴۸۴

سیستم‌های گرمایش، سرمایش و تهویه در بیمارستان‌ها-قسمت دوم

سیستم‌های گرمایش، سرمایش و تهویه در بیمارستان‌ها-قسمت […]
تیر, ۱۳۹۵
۶۵۴

سیستم‌های گرمایش، سرمایش و تهویه در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی

سیستم‌های گرمایش، سرمایش و تهویه در بیمارستان‌ها […]
 
 
 

نمونه ای از تقدیرنامه ها و گواهی نامه ها