پیمانکار رتبه یک تاسیسات

مقایسه کارایی پنجره های آب بند و هوابند
1395-11-03
شناسایی فرصت های بهره وری انرژی
1395-11-06
Show all

ارزیابی نوآوری پایدار در سازمان های تولیدی

ارزیابی نوآوری پایدار در سازمان های تولیدی

گردآورنده: مریم معینی
بهمن ماه 95

ارزیابی نوآوری پایدار در سازمان های تولیدی

مقدمه

امروزه سازمان های تولیدی بسیاری در اقصی نقاط جهان مشغول فعالیت های گوناگون در زمینه های مختلف هستند. علاوه بر این تعداد کثیری از شرکت های تاسیساتی و تولیدی در زمینه ایده های نو در خصوص بهره وری از منابع طبیعی فعالیت می کنند که همواره به دنبال راهی برای ارائه یک محصول منحصر به فرد هستند تا علاوه بر تامین نیازهای مالی پاسخ گوی مناسبی برای نیازهای رو به گسترش بشر باشند. نوآوری های پایدار در تولید مستلزم توسعه محصولات جدید ، فرآیند ها، خدمات و فن آوری هایی است که توسعه اقتصادی و رفاه سهام داران و موسسات را با مدنظر قرار دادن ظرفیت تجدید پذیر و منابع طبیعی جهان میسر و عملی می سازند. به طور کلی دستیابی به یک دیدگاه جامع و تعریف دقیق از برآورد میزان نوآوری در سازمان های تولیدی به سادگی امکان پذیر نیست چه بسا اندازه گیری میزان نوآوری های معمولی در شرکت های تاسیساتی و سازمان های تولیدی امری به مراتب دشوار است لذا سنجش میزان نوآوری های پایدار به مراتب سخت تر خواهد شد. ایده های جدید در خصوص بهره وری کارآمدتر از انرژی و منابع تجدید پذیر و پایدار همواره برای بسیاری از شرکت های تاسیساتی فعال در زمینه های عمرانی از اهمیت بسیاری برخوردار است. لذا دستیابی به مقیاسی برای اندازه گیری نوآوری پایدار امری ضروری است. در این مقاله سعی شده نگاهی به این رویکرد شود و مقیاس شناخته شده ای برای اندازه گیری عملکرد نوآوری پایدار ارائه شود به طوری که شرکت های تولیدی برای ارزیابی محصول پایدار خود می توانند از آن استفاده کنند.

نوآوری پایدار و ارزیابی آن

مفهوم توسعه پایدار بر پایه بهره گیری از منابع تجدید پذیر و استفاده از منابع طبیعی به منظور رفع نیازهای نسل حاضر بدون به خطر انداختن نیازهای نسل آینده تعریف می شود. در سیستم های تولید، محصول پایدار و فرآیند نوآوری و نیز نوآوری سیستم مسئولیت مهمی در مقابل محیط زیست و جامعه دارد. تعاریف و اصطلاحات مختلفی از قبیل نوآوری پایدارمحور و نوآوری مرتبط با پایداری برای نوآوری پایدار وجود دارد که در این مقاله از لفظ نوآوری پایداری استفاده شده است.

نوآوری پایدار می تواند به عنوان توسعه محصولات جدید، فرآیند ها، خدمات و فن آوری هایی که ابزاری برای رفع نیازهای بشر هستند تعریف شوند، به طوری که صدمه ای به منابع طبیعی جهان وارد نسازند و عاملی برای بهره گیری از منابع تجدید پذیر باشند. علاوه بر این ایده های جدید در خصوص محصولات پایدار و ارائه خدمات مرتبط به عنوان خلاقیتی که در آن تجدید یا بهبود محصولات، خدمات، فن آوری یا فرآیندهای سازمانی تعریف شود نه تنها بهبود عملکرد سازمانی را افزایش می دهد بلکه عاملی موثر در حفظ منابع زیست محیطی و اجتماعی است.

ارزیابی نوآوری پایدار در سازمان های تولیدی

علاوه بر این می توان تعریف دیگری از نوآوری پایدار ارائه داد که بیانگر فرایندی است که با در نظر گرفتن ملاحظات ثابت و پایدار (ملاحظات محیطی،اجتماعی و مالی) به یکپارچه سازی و همگرایی سیستم های شرکتی از تولید و ایجاد ایده تا تحقیق و توسعه و بازرگانی می پردازد. این تعریف برای محصولات ، خدمات و فن آوری ها و همچنین کسب و کارهای جدید و مدل های سازمانی به کار می رود. نوآوری پایدار را می توان بهبود قابل توجه در محصولات، خدمات، فن آوری یا فرآیند های سازمانی، تجاری در نظر گرفت که نه تنها منافع اقتصادی که اثرات مثبت اجتماعی و زیست محیطی را هم فراهم می کند.

فاکتورهای مهم در ارزیابی نوآوری

در ابتدا لازم است برای ارزیابی نوآوری پایدار سطح محصول و فرآیند را مورد بررسی قرار دهیم. از سوی دیگر مدل اندازه گیری باید جنبه های اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی پایدار را مطابق با تعریف نوآوری پایدار در نظر بگیرد. از جنبه ی محیط زیست، استفاده کمتر از مواد، انرژی و دیگر منابع در طول تولید محصول فاکتورهایی است که برای بدست آوردن پایداری در نظر گرفته می شود. همچنین مقدار تولید زباله، انتشار آلودگی و قابلیت بازیافت از دیگر موارد مورد توجه است. از جنبه های اجتماعی برای تولید یک محصول پایدار بهداشت و ایمنی، دوام و کیفیت محصول را باید در نظر گرفت.

منبع:

A measurement scale to evaluate sustainable innovation performance in manufacturing organizations by E. Calik and F. Bardudeen

 

یک دیدگاه