عرضه آب آشامیدنی با فناوری‌های جدید
2016-10-27
دیگ بخار
2016-10-28

الزامات مزارع بادی

انرژی بادی، یک جایگزین مناسب و کم هزینه در مقابل سوخت های فسیلی می باشد که دارای راندمان بسیار بالا بوده و به جهت جبران پذیر بودن آن امکان استفاده در شرایط مختلف را دارد. در بسیاری از کشور های اروپایی، توسعه استفاده از توربین ها ی بادی منجر به ایجاد مزارع بادی گردیده است که شامل تعداد زیادی توربین بادی بزرگ و کوچک در کنار هم با آرایش خاص در یک محل مستعد تولید انرژی است.

یک دیدگاه