پیمانکار رتبه یک تاسیسات

خانه ی خیلی خیلی سبز!
1395-05-04
سیستم حجم متغیر
1395-05-04
Show all

تبدیل خودروهای معمولی به دو گانه سوز

  تبدیل خودروهای معمولی به دو گانه سوز برقی

در شرق ایتالیا در ناحیه آمالفی پژوهشگران دانشگاه سالرنو موفق شدند ساز و کاری را با نام «هایسولارکیت» دراتومبیل های بنزینی و گازوئیلی تعبیه کنند که امکان شارژ باطری از طریق صفحه های نازک و انعطاف پذیر خورشیدی و بهره گرفتن از انرژی جنبشی را امکان پذیر میکند.

یک دیدگاه