پیمانکار رتبه یک تاسیسات

چگونگی برش و اتصال نوارهای LED
1395-12-23
طراحی تاسیسات بيمارستان ۱۶۰ تختخوابی
1395-12-28
Show all

طراحی تاسیسات بیمارستان

طراحی تاسیسات بیمارستان

گردآورنده: تیم طراحی تاسیسات برقی و مکانیکی شرکت ارکان ارزش
اسفند ماه 95

مقدمه

اهميت و حساسيت بحث تاسیسات در بيمارستان ها سبب شده است که طراحي تاسيسات مکانيکي آن از پيچيدگي خاصي برخوردار باشد. در نتيجه دقت در محاسبات و رعايت اصول استانداردهاي بين المللي که در مورد بيمارستانها وضع شده است بايستي دقيقا مد نظر طراح تاسيسات باشد، از طرفي بحث درمان بيمار در کنار ايجاد شرايط آسايش انسان ها نيز از نکات اساسي در طراحی تاسیسات مکانیکی تهویه مطبوع در بیمارستان است .

شرکت ارکان ارزش با توجه به اینکه اجرای عملیات تاسیساتی بیمارستان ۱۰۰ تختخوابی در ۱۰ طبقه با متراژ ۱۴۰۰۰ متر مربع زیربنای بیمارستان محب و همچنین بازسازی و بهینه سازی سیستم های تأسیسات برقی و مکانیکی بخش های بستری زنان، کودکان، آقایان، اداری، اندولوژی، پیوند، اورژانس وICU ، ICU قلب، دیالیز،  اداری و مدیریتی بیمارستان هاشمی نژاد با  متراژ حدود ۷۵۰۰ متر مربع را بر عهده داشته بر آن شد تا مقاله ای در این زمینه در اختیار علاقه مندان به این حوزه قرار دهد. (جهت اطلاع از جزئیات و مشاهده ی عکس ها ی زمان اجرا لطفآ از قسمت پروژه های سایت ارکان ارزش بازدید فرمایید.)

فضاهاي اصلي بيمارستان شامل اتاق هاي عمل، ريکاوري، کتابخانه، آمفي تئاتر، سالن غذاخوري، اتاق هاي بستري کلينيک، آزمايشگاه ها، اتاق پزشکان، پرستاران و اتاق هاي اداري و بخش های آشپزخانه، خدماتی، مرکز استریل و … می باشد.

معمولا براي تامين شرایط آسایش، کنترل درجه حرارت و رطوبت و فشارهای مثبت و منفی و انتقال هوا و … از دو سيستم استفاده مي کنيم که به شرح زير است :

سيستم اول :

سيستم پيشنهادي جهت گرمايش و سرمايش اتاق هاي بستري، کلينيک، اتاق پزشکان و پرستاران و اتاق هاي اداري و راهروها و فضاهای ارتباطی استفاده از سيستم فن کويل با توزيع هواي تازه مرکزي است. در اين سيستم بار سرمايي و گرمايي تماما توسط فن کويل جبران مي شود و هواي مورد نياز براي هر فضا توسط يک دستگاها هواساز مرکزي تهيه و توسط شبکه کانال کشي به داخل اتاق ها توزيع مي شود به عبارت ديگر چون هواي تازه توسط هواساز جداگانه تامين مي شود در نتيجه مي توان اين هوا را از لحاظ دما و رطوبت و درصد تميزي کاملا کنترل کرد .

معمولا هواي تازه را روي فیلترهاي مخصوص عبور داده و به شرایط هواي داخل اتاق مي رسانيم. بزرگترين مزیت اين سيستم کنترل موضعي دماي اتاق است که توسط ترموستات انجام مي شود، ارتباط ترموستات با موتور فن کويل است که به آن فرمان روشن و خاموش مي دهد. همچنين ميزان هواي تازه که ايجاد فشار مثبت مي کند قابل کنترل است .

معمولا براي هر اتاق بستری از فن کويل سقفي که در بالاي درب ورودي نصب مي شود استفاده نمود، مزيت استفاده از فن کويل سقفي اين است که اولا از دسترس به دور است و ثانيا فضاي داخل اتاق را اشغال نمي کند. کانال هواي تازه نيز يا مستقيم هوا را به داخل اتاق مي رساند و يا به فضاي هوابندي شده پشت فن کويل ختم مي شود و همچنین امکان کنترل درجه حرارت فضاها را به صورت موضعی   (local) فراهم می گردد.

سيستم دوم :

سيستم پيشنهادي جهت گرمايش و سرمايش اتاق هاي عمل و ريکاوري، اتاق هاي زايمان، جراحي، نوزادان و بخش های ICU  و CCU و سایر فضاهای حساس استفاده از هوارسان یک منطقه ای یا چند منطقه اي است که اصولا استفاده از هوارسان هاي چند منطقه اي براي فضاهايي پيشنهاد مي گردد که دما و رطوبت نسبي فضاهاي مجاور يکسان نباشد به عبارت ديگر بخواهيم دما و درصد رطوبت نسبي هر منطقه بطور جداگانه قابل کنترل و تنظيم باشد.با توجه به اينکه اتاق هاي عمل و سایر مناطق حساس با صددر صد هواي تازه کار مي کنند این هواسازها فقط داراي يک ورودي جهت هواي تازه مي باشند . در هواسازهاي چند منطقه اي معمولا دو کويل سرد و گرم به طور موازي در آن قرار دارد .(استفاده از کویل های پیش گرمکن برای حفاظت کویل های دستگاه ها در مناطق اقلیم سرد مرسوم می باشد)
نحوه عمل هواساز بدين صورت است که مثلا در تابستان هواي بيرون وارد هواساز مي گردد اين هوا از دو مسير مجزا يکي از روي کويل سرد عبور کرده و سرد مي شود و مسير دوم از روي کويل گرم که معمولا در تابستانها خاموش است عبور کرده و درواقع بدون تغيير به انتهاي هواساز مي رسد در انتها محل خروج اين دو هوا توسط دو دمپر مجزا يکي براي هواي سرد و ديگري براي هواي گرم مخلوط ميگردد و توسط يک شبکه کانال کشي مجزا و جداگانه به طرف فضاي موردنظر هدايت مي شود . کنترل دماي داخل اتاق توسط ترموستات انجام مي شود و در صورت نياز به کنترل دما در داخل فضا ترموستات به دمپرهاي مربوطه فرمان مي دهد که به چه نسبت باز و بسته شوند تا دماي اتاق تنظيم گردد . اين هواسازها جهت کنترل درصد رطوبت نسبي در زمستان ها مجهز به رطوبت زن بخار مي باشند .

بر اساس کارهاي تجربي و آزمايشي انجام شده شرائط طرح داخل کليه فضاهاي بيمارستاني چه در تابستان و چه در زمستان توسط ASHRAE تعيين شده است . محدوده دما و درصد رطوبت نسبي براي اتاق هاي عمل در تابستان و زمستان دما در محدوده ۷۶ درجه فارنهايت تا ۶۸ درجه فارنهايت و رطوبت نسبي در محدوده ۶۰ – ۵۰ درصد است .

براي بخش هاي بستري در تابستان محدوده دما ۸۶-۷۵ و درصد رطوبت ۶۰-۳۰ است و در زمستان دما ۸۶ درجه فارنهايت و درصد رطوبت در محدوده ۶۰-۳۰ درصد است . همچنين در اتاقهاي ريکاوري در تابستان و زمستان دما ۷۵ درجه فارنهايت و محدوده رطوبت بين ۶۰-۵۰ درصد است. براي بقيه فضاهاي بيمارستان نيز دما و درصد رطوبت جداول مربوطه تنظيم شده و خوانندگان جهت اطلاع بيشتر مي توانند به مرجع اشاره شده مراجعه نمايند .هواي اتاق عمل مجددا به داخل بر نمي گردد مستقيما اين هوا به محيط تخليه مي شود به عبارت ديگر هوارساني اتاق عمل داراي کانال برگشت نمي باشند و از صد در صد هواي تازه استفاده مي کنند.  به طور متداول در هر ساعت پانزده مرتبه حجم هواي اتاق عمل بايستي جابجا گردد .

هرگاه شرایط معماری طرح، امکانات بهره گیری از لوازم کنترل و کیفیت های ساخت، هوابندی هوارسان  و دمپرها و کاهش خطا در در تامین شرایط هوای متفاوت برای چند منطقه توسط هوارسان چند منطقه ای مقدور نبوده و یا اطمینان از عملکرد نداشته باشیم میتوانیم برای هر منطقه از هوارسان یک منطقه ای با تجهیزات شرح داده شده استفاده نمود.

اتاق عمل

به دليل عدم نفوذ هواي بيرون به داخل اتاق هاي عمل، فشار نسبي اين فضا مثبت است. هوای این اتاق به دلیل امکان آلودگی برگشت داده نمی شود و به طور کامل تخلیه می گردد که البته با استفاده از فیلترهای مخصوص و توزیع هوا میتوان با رعایت ۲۵ مرتبه در ساعت اقدام به جا به جایی هوا نمود.

اتاق استراحت بعد از عمل

به دليل عدم نفوذ هواي بيرون به داخل، فشار نسبي اين فضا مثبت است

هواي اين اتاق نيز برگشت داده نمي شود.

در هر ساعت شش مرتبه حجم هواي اتاق استراحت بعد از عمل بايستي جابجا گردد .

در هر ساعت دو مرتبه حجم هواي اتاق استراحت بعد از عمل با هواي تازه تعويض مي گردد .

اتاق بستري

فشار نسبي اتاق بستري صفر است .

هواي اتاق بستري برگشت داده نمي شود.

در هر ساعت دو مرتبه هواي اتاق بستر جابجا مي گردد .

نام فضا فشار نسبي هواي تازهCFM هواي برگشت تخليه ۱۰۰ درصد هوا
اتاق عمل + ۱۵ خير بله
ريکاوري + ۲ خير اختياري
اتاق تميز + اختياري اختياري
انبار وسايل بيهوشي اختياري خير بله
سرويس بهداشتي خير بله
اتاق کثيف خير بله

شرکت ارکان ارزش تصمیم دارد به زودی مراحل طراحی تاسیسات یک بیمارستان در شرایط آب و هوایی گرمسیری و سردسیری را در چندین بخش از ابتدا تا انتها را به طور کامل تشریح و در اختیار علاقه مندان و متخصصان این حوزه قرار دهد.

یک دیدگاه