پیمانکار رتبه یک تاسیسات

پمپ­ گرمایی یک راه بسیار سبزتر برای تامین آب گرم و گرمایش خانه
1397-12-20
ساختمان های هوشمند – سیستم کنترل مرکزی در ساختمان های هوشمند
1397-12-22
Show all

فاضلاب خاکستری – سیستم تصفیه فاضلاب خاکستری برای مصرف خانگی

مترجم: حسین حاجی زین العابدینی
اسفند ماه 97

 

 

 

 

بخش اول

یکی از مشکلات مهم در اکثر کشورها، مسئله ی کمبود آب است. خوشبختانه، منابع آبی نسبتاً زیادی به دلیل بارش زیاد باران در ایرلند وجود دارند. با این حال، ایرلند در آینده نزدیک به ویژه در نواحی شهری با مشکل کمبود آب رو به رو خواهد شد. سرانه ی مصرف آب در ایرلند بالاترین مقدار در بین کشورهای اروپایی است. در سال های اخیر افزایش جمعیت و بالاتر رفتن استاندارد های زندگی در این کشور منجر به افزایش تقاضای مصرف آب شده است. با کمک سیستم تصفیه آب باران و سیستم تصفیه ی فاضلاب خاکستری به طور بالقوه در حدود  ۹۴%  آب جهت مصارف خانگی در ایرلند  تأمین می شود. بکارگیری این سیستم ها سبب ذخیره ی و عدم اتلاف آب شهری به دلیل بازیابی منابع آبی می شود. این سیستم ها علیرغم افزایش تقاضا برای مصرف آب در ایرلند مشکل محدودیت منابع آب را بر طرف می کند و مسائلی از قبیل افزایش تقاضای مقطعی را جوابگوست و هزینه های بالای تامین آب را از بین می برند. سیستم های تصفیه ی فاضلاب خاکستری شهری نقش مهمی را در مدیریت بحران آب و تضمین زندگی مطلوب در آینده ایرلند ایفا می کنند.

۱ . ۱ مقدمه

امروزه کمبود آب مشکل مهمی در جهان است. منابع آب تازه در کل جهان به شدت آلوده شده و کاهش یافته اند. امروزه، دنیا به شکل تهدید آمیزی در حال تغییر است و منابع آبی به سختی تقاضاها را تأمین می کنند. تقاضاهای جهانی آب با توجه به سلامت اکوسیستم و انسان ها هر ۲۱ سال دو برابر شده است. منابع آبی نسبتاً زیادی به دلیل بارش زیاد باران در ایرلند وجود دارند. با این حال، کمبود آب یکی از مسائل اصلی است که مردم در ایرلند به ویژه در نواحی پایتخت نشین در آینده ی بسیار نزدیک با آن رو به رو می شوند. افزایش جمعیت، افزایش استاندارد زندگی و تغییرات جوی، منجر به افزایش تقاضای آب می شود و انتظار می رود با کمبود آب در ۱۰ سال آینده در ایرلند مواجه شویم. تأمین آب برای تقریبا ۵ میلیون نفر تا سال ۲۰۲۱ در ایرلند مسأله ی مهمی است که بخش محیط زیست و بخش دولتی باید برنامه ریزی مناسبی برای آن داشته باشند. کیفیت آب منابع آبی متعدد ایرلند (مثل دریاچه ها، رودخانه ها و مخازن آب) در دهه های اخیر به دنبال تغییرات جو و فعالیت های انسانی افت کرده است. هدر رفت زیاد آب و هزینه های بالا از جمله مسائل مهم آب رسانی در ایرلند است.

 

سیستم های تصفیه فاضلاب خاکستری برای مصرف خانگی در ایرلند(بخش اول)

فاضلاب خاکستری(GW)جمع آوری شده شامل آب مورد استفاده در شستشوی خانگی است. منابع شستشو شامل دوش های آب، ظرفشویی و دستشویی ها، وان های حمام، ماشین های ظرفشویی و لباسشویی هستند و از فاضلاب سیاه (توالت، لگن ها و سوندها) صرفنظر شده است. GW 50% تا ۸۰% آب زائد شهری ایرلند را تشکیل می دهد. تصفیه و مصرف مجدد GW سبب افزایش ذخیره ی آب در نواحی شهری، بالا رفتن کیفیت آب مصرفی عمومی و کاهش هزینه و همچنین مواد آلوده کننده ی محیط زیست می شود. GW کیفیت کمتری نسبت به آب باران  مصرفی در کشاورزی دارد زیرا حاوی درصد بالای آلودگی های حل شده ی ناشی از محصولات شوینده یا صابون است. GW به صورت منظم تولید می شود و می توان مجدداً از آن استفاده کرد. GW تصفیه شده برای مصارف آبی با کیفیت پایین مثل فلاش تانک دستشویی، آبیاری گل و گیاه و شستشوی ماشین به کار می رود. فرآیندهای تصفیه ی پیشرفته منجر به ارتقاء کیفیت GW می شود تا بتوان از آن برای شستن ماشین و وام حمام استفاده کرد. با این حال، مصرف انرژی بسته به روش تصفیه ی، افزایش می یابد و ممکن است از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نباشد. سیستم تصفیه ی فاضلاب GW شهری که معمولاً در ایرلند به کار می رود در شکل زیر نمایش داده شده است.

 

سیستم های تصفیه فاضلاب خاکستری برای مصرف خانگی در ایرلند(بخش اول)

 

۲ . ۱ ویژگی های فاضلاب خاکستری

کیفیت GW در منابع مختلف متفاوت است و به کیفیت تأمین آب، نوع سیستم توزیع و فعالیت های ساکنین خانه ها بستگی دارد. کیفیت GW با کمک پارامترهای فیزیکی و شیمیایی اندازه گیری می شود. پارامترهای فیزیکی مانند دما، رنگ، تیرگی و مقدار جامدات معلق هستند. پارامترهای بسیار نا مطلوب GW با توجه به مصرف آب گرم جهت نظافت شخصی مشکلاتی را به دلیل رشد میکروب ها به وجود می آورند. پارامترهای شیمیایی مانند مقدار اکسیژن مورد نیاز بیولوژیکی (BOD)، مقدار اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (COD) و غلظت فسفات ها (P) و نیترات (N) هستند. سطوح COD و BOD شاخص ریسک کاهش اکسیژن به دلیل تجزیه ی مواد ارگانیک در طول انتقال و ذخیره هستند. تغییرات شیمیایی مهم در GW ممکن است تنها در طول چند ساعت رخ دهند و اکسیژن محلول در آن آزاد شود. کاربرد مخزن ذخیره با اندازه ی مناسب اهمیت زیادی دارد زیرا خصوصیات GW تازه در مقایسه با GW ذخیره شده متفاوت است. GW ذخیره شده باید مکرراً تحت فرایندهای سیکلیک قرار گیرد. بر اساس تحقیقات انجام شده تعداد کلی فرم(کلی‌فرم‌ها باکتری‌هایی هستند که معمولاً به عنوان شاخص کیفیت بهداشتی بودن غذاها و آب مورد استفاده قرار می‌گیرد ) ته نشین شده و میزان کلی فرم از ml100/ 105- 100  تا  بالای  ml100/ 105 در طول ۴۸ ساعت ذخیره ی GW افزایش می یابد. در مبحث بعد پیرامون روشهای تصفیه فاضلاب خاکستری و هزینه های هر یک بحث خواهیم کرد.

 

منابع:

۱-E. Eriksson, et al., Characteristics of grey wastewater, Urban Water 4 (1) (2002) 85–۱۰۴.

۲-O.R. Al-Jayyousi, Greywater reuse: towards sustainable water management, Desalination 156 (1–۳) (۲۰۰۳) ۱۸۱–۱۹۲.

 

یک دیدگاه