پیمانکار رتبه یک تاسیسات

 

ارکان ارزش

فیلم های خبری و آموزشی در حوزه ی تاسیسات برق و مکانیکی را می توانید از این بخش دنبال کنید.

2017-04-27

هوشمندترین ساختمان جهان

هوشمندترین ساختمان جهان تا […]
2017-03-13

چگونگی برش و اتصال نوارهای LED

چگونگی برش و اتصال […]
2017-02-22

خانه هوشمند

خانه هوشمند  
2017-01-29

چگونگی کار برج خنک کننده

چگونگی کار برج خنک […]
2017-01-16

تولید برق از پساب

تولید برق از پساب
2017-01-04

IceBear

IceBear Icebear ترکیبی از […]
2016-12-11

مقایسه دو نوع لامپ هوشمند

مقایسه دو نوع لامپ […]
2016-11-29

خانه NZE

خانه NZE (صفر شبکه) […]
2016-11-12

حقایق توربین های بادی

حقایق توربین های بادی […]