پیمانکار رتبه یک تاسیسات

 

ارکان ارزش

فیلم های خبری و آموزشی در حوزه ی تاسیسات برق و مکانیکی را می توانید از این بخش دنبال کنید.

2016-11-09

پمپ زمین گرمایی

پمپ زمین گرمایی در […]
2016-11-08

هواسازها

هواسازها هواساز، دستگاهی است […]
2016-11-05

بانک خازنی چیست

بانک خازنی چیست خاصیت […]
2016-11-04

دمپر اتش

دمپر آتش   دمپرهای […]
2016-11-02

اصول طراحی ساختمان های سبز

اصول طراحی ساختمان های […]
2016-10-31

BIM

مدل سازی اطلاعات ساختمان […]
2016-10-29

نحوه کار پنل خورشیدی

نحوه کار پنل خورشیدی […]
2016-10-28

دیگ بخار

دیگ بخار دستگاه هایی […]
2016-10-28

الزامات مزارع بادی

الزامات مزارع بادی انرژی […]