پیمانکار رتبه یک تاسیسات

 

ارکان ارزش

فیلم های خبری و آموزشی در حوزه ی تاسیسات برق و مکانیکی را می توانید از این بخش دنبال کنید.

1395-08-18

پمپ زمین گرمایی

پمپ زمین گرمایی در […]
1395-08-17

هواسازها

هواسازها هواساز، دستگاهی است […]
1395-08-14

بانک خازنی چیست

بانک خازنی چیست خاصیت […]
1395-08-13

دمپر اتش

دمپر آتش   دمپرهای […]
1395-08-11

اصول طراحی ساختمان های سبز

اصول طراحی ساختمان های […]
1395-08-09

BIM

مدل سازی اطلاعات ساختمان […]
1395-08-07

نحوه کار پنل خورشیدی

نحوه کار پنل خورشیدی […]
1395-08-06

دیگ بخار

دیگ بخار دستگاه هایی […]
1395-08-06

الزامات مزارع بادی

الزامات مزارع بادی انرژی […]