پیمانکار رتبه یک تاسیسات

 

ارکان ارزش

فیلم های خبری و آموزشی در حوزه ی تاسیسات برق و مکانیکی را می توانید از این بخش دنبال کنید.

1395-08-19

پمپ زمین گرمایی

پمپ زمین گرمایی در […]
1395-08-18

هواسازها

هواسازها هواساز، دستگاهی است […]
1395-08-15

بانک خازنی چیست

بانک خازنی چیست خاصیت […]
1395-08-14

دمپر اتش

دمپر آتش   دمپرهای […]
1395-08-12

اصول طراحی ساختمان های سبز

اصول طراحی ساختمان های […]
1395-08-10

BIM

مدل سازی اطلاعات ساختمان […]
1395-08-08

نحوه کار پنل خورشیدی

نحوه کار پنل خورشیدی […]
1395-08-07

دیگ بخار

دیگ بخار دستگاه هایی […]
1395-08-07

الزامات مزارع بادی

الزامات مزارع بادی انرژی […]