فیلم

 

ارکان ارزش

فیلم های خبری و آموزشی در حوزه ی تاسیسات برق و مکانیکی را می توانید از این بخش دنبال کنید.

2016-07-26

خانه ی خیلی خیلی سبز!

خانه ی خیلی خیلی […]
2015-11-26

تهویه مطبوع-قسمت اول

تهویه مطبوع، چرخه ی […]
2015-11-26

اصول و مبنای تهویه

هویه مطبوع به سیستمی […]
2015-11-26

چرخه ی تبرید

توضیح چرخه ی تبرید […]