پیمانکار رتبه یک تاسیسات

اینورتر یا کنترل کننده های دور موتور – آشنایی با انواع اینورتر و کارکرد آن ها
1397-02-11
کاربرد CHP در بیمارستان -آشنایی و بررسی مبانی کاربرد CHP در بیمارستان ها
1397-02-13
Show all

مدیریت و کنترل پروژه – آیا می خواهید یک مدیر پروژه ساخت و ساز موفق شوید؟

مدیریت و کنترل پروژه – آیا می خواهید یک مدیر پروژه ساخت و ساز موفق شوید؟

گردآورنده: مریم مصطفی نظری
اردیبهشت ماه 97
مقدمه

تمام پروژه های ساخت و ساز و تاسیسات برقی و مکانیکی بزرگ مستلزم تلاش های بیشماری از کارگران ماهر، صدها نفر با مهارت ها و وظایف خاص و نظارت و رهبری یک مدیر پروژه ساخت و ساز ماهر هستند-برای آشنایی با مفهوم مدیریت و کنترل پروژه ساخت و ساز می توانید به بخش مقالات وبسایت ارکان ارزش مراجعه کنید- . با این حال، مدیران بی تجربه نیز پتانسیل این را دارند که تبدیل به یک راهنمای موفق برای پروژه های ساخت و ساز بزرگ باشند. در این مقاله به مهمترین توانایی های لازم برای مدیریت و کنترل پروژه ساخت و ساز و یا تاسیسات بزرگ پرداخته شده است.

مدیریت و کنترل پروژه

مدیریت و کنترل پروژه

مدیریت و کنترل پروژه – مهارت های ارتباطی

مهارت ها ارتباطی در قلب تقریبا هر فعالیتی در زمینه ساخت و ساز، پیاده سازی تاسیسات ساختمانی و تاسیسات برق و مکانیکی ساختمان قرار دارد. مدیران پروژه ساخت و ساز نیاز به درک و اعمال برقراری ارتباط موثر در طول یک پروژه هستند. بدون ارتباط، حتی ماهرترین کارگران ساختمانی نیز قادر به انجام توانایی های خود به درستی نخواهند بود. علاوه بر این، پیشرفت یک پروژه و پیاده سازی تاسیسات مکانیکی و برقی یک ساختمان ممکن است به دلیل مهارت های ارتباطی ضعیف به طور کامل از خط صحیح اجرایی خود خارج شود.

یک مدیر پروژه تاسیسات و یا ساخت و ساز بزرگ باید توانایی این را داشته باشد که بتواند کلیه جزئیات پروژه و تمامی ساختار پیچیده اجرایی آن را به بخش های جزئی و کوچک تر و فعالیت های ساده تر برای تکمیل نهایی پروژه تقسیم بندی کند. در این شرایط مهارت های ارتباطی بالا منجر به آن می شود که تقسیم بندی وظایف به درستی صورت گیرد.

مدیریت و کنترل پروژه – محول کردن وظایف

پروژه های ساختمانی فعالیت های تک نفره نیستند. هر چند، در برخی موارد می توان استنباط کرد که یک فرد واحد به طور قابل توجهی در راس پروژه برای اجرای آن قرار دارد. هر پروژه ساخت و ساز متشکل از پیمانکاران اصلی و فرعی بسیاری است که هر یک به طور جداگانه و یا مرتبط وظیفه اجرا و پیاده سازی بخش های مختلف از قبیل اجرای تاسیسات برقی، تاسیسات موتورخانه، تاسیسات تهویه مطبوع، بخش های مرتبط با تجهیزات مکانیکی و غیره را به عهده دارند. یک مدیر پروژه موفق باید قادر باشد که از کلیه افراد حاضر به درستی و در جایگاه مناسب استفاده کند. مدیران پروژه باید قادر باشند که وظایف محوله به کارگران ماهر را در سراسر اجرای پروژه به درستی به روز رسانی کنند تا در روند اجرایی پروژه اخلالی صورت نگیرد. این امر می تواند با انتخاب کارگران ماهرتر به عنوان سرپرست برای نظارت بر بخش های کوچک تر و به تفکیک صورت گیرد.

مدیریت و کنترل پروژه – ارزیابی مجدد وضعیت پروژه و اولویت بندی فعالیت ها

در طول یک پروژه، اختلافات بسیاری در مقابل منابع مورد نیاز در دسترس از جمله نیروی کار و منابع فیزیکی وجود دارد. مدیران پروژه موظف به ارزیابی مجدد وضعیت پروژه فعلی و اولویت بندی فعالیت ها و وظایف مناسب هستند.

به عنوان مثال، یک تغییر ناگهانی در آب و هوا می تواند منجر به مختل شدن فعالیت های اجرایی در بخش ساخت و ساز بام شود. در نتیجه نیروی انسانی فعال در این بخش می توانند در بخش های دیگر به کار گرفته شوند. در این حالت در یک نمونه گسترده تر ممکن است پیمانکاران عمومی مرتبط با کارگران موجود در خارج از شرکت به کار گرفته شوند. مدیر پروژه موفق باید قادر به نظارت بر هر یک از موارد پیشامد در طی روند اجرای پروژه باشد و بتواند در طی روند اجرایی پروژه وضعیت آن را ارزیابی کند و اولویت بندی فعالیت ها را درستی به انجام دهد.

مدیریت و کنترل پروژه – مهارت حل مساله

هر پروژه ساخت و ساز همواره در پس زمینه اجرایی آن با چالش ها، موانع و مشکلات پنهایی مواجه است. در حالی که هر یک از این چالش ها می تواند به معنای یک مشکل واقعی تلقی نشود. بهتر است با برنامه ریزی های هوشمندانه برای عوامل مختلف ناشناخته و مواجه با شرایط خطر ناگهانی به یک اطمینان خاطر در تکمیل پروژه دست یافت. با این حال همواره موارد پیش بینی نشده ای وجود دارد که می تواند خارج از برنامه ریزی ها رخ داده و پیاده سازی پروژه را با خطر مواجه کنند. لذا در چنین شرایطی یک مدیر پروژه موفق باید دارای مهارت های کافی برای حل مسئله باشد. توانایی های کافی برای حل مسئله این امکان را فراهم می کند که پروژه همواره روندی رو به رشد در جهت توسعه و پیشرفت آن داشته باشد.

علاوه بر این، پروژه های ساخت و ساز ممکن است با مشکلات بیشتری در خصوص عکس العمل های جامعه و یا عقاید سیاسی رو به رو باشند که تهدیدی جدی برای پیشرفت پروژه محسوب می شود. مهارت های حل مسئله و تصمیم گیری های به موقع و درست در خصوص این دسته از چالش ها می تواند یکی از فاکتور های حیاتی برای مدیران پروژه موفق محسوب می شود.

مدیریت و کنترل پروژه

مدیریت و کنترل پروژه

مدیریت و کنترل پروژه – درک اهمیت کار گروهی

اگرچه مدیر پروژه و مهارت های آن در ثمره نهایی پروژه ساخت و ساز نقش حیاتی دارد اما نتیجه نهایی نمی تواند بدون همکاری کلیه کارگران و اعضای تیم در یک پروژه حاصل شود. یک مدیر پروژه ساخت و ساز بزرگ باید درک خوبی در این خصوص داشته باشد و با تدبیر و سیاست های کارگزار خود محیطی کاملا قابل اعتماد و دوستانه را برای دستیابی به یک همکاری همه جانبه فراهم کند. برای حصول این هدف شاید لازم باشد مدیر پروژه وقت بیشتری را با کارگران و پیمانکاران ساختمانی خود بگذراند.

در نهایت می توان مهارت های کلید مورد نیاز برای تبدیل شدن به یک مدیر پروژه ساخت و ساز بزرگ را به صورت زیر دسته بندی نمود:

  • برقراری ارتباط واضح و موثر با افراد درگیر پروژه اعم از پیمانکاران اصلی و فرعی، کارگران ساختمانی و دیگر گروه های اجرایی
  • تقسیم وظایف و محول کردن برخی از کارهای اجرایی به افرادی که از صلاحیت های کافی برخوردارند به منظور نظارت کامل و همه جانبه بر تمام مراحل اجرای پروژه
  • ارزیابی پیشرفت پروژه و مقید بودن به برنامه زمانبندی برای تحویل پروژه نهایی
  • کسب مهارت های کافی برای مواجه شدن با چالش ها و توانایی حل مسئله برای مقابله با مشکلات بالقوه ای که در حین اجرای پروژه با آن رو به رو می شود
  • ایجاد یک محیط کار گروهی دوستانه و قابل اعتماد

منبع:

http://www.ims-web.com/

یک دیدگاه