پیمانکار رتبه یک تاسیسات

مصرف انرژی – مدیریت مصرف انرژی سیستم های تهویه مطبوع در ساختمان ها
1396-07-20
سیستم‌های تهویه مطبوع – سنجش و کنترل تاسیسات مکانیکی – بخش اول
1396-07-26
Show all

مقایسه دو نوع لامپ هوشمند

مقایسه دو نوع لامپ هوشمند

یک دیدگاه