پیمانکار رتبه یک تاسیسات

ساختمان ساکرامنتو کینگز
2016-11-09
کاهش هزینه های مصرف انرژی در محل کار
2016-11-10
Show all

پمپ زمین گرمایی

پمپ زمین گرمایی

در زیر سطح زمین یک لایه سنگ داغ و مذاب به نام ماگما وجود دارد، که به طور مداوم حرارت در این لایه از مواد رادیواکتیو مانند اورانیوم و پتاسیم تولید می شود. این مقدار حرارت می تواند۵۰۰۰۰ برابر بیش تر از منابع نفت و گاز انرژی تولید کند.

یک دیدگاه