پیمانکار رتبه یک تاسیسات

ساختمان ساکرامنتو کینگز
1395-08-18
کاهش هزینه های مصرف انرژی در محل کار
1395-08-19
Show all

پمپ زمین گرمایی

پمپ زمین گرمایی

در زیر سطح زمین یک لایه سنگ داغ و مذاب به نام ماگما وجود دارد، که به طور مداوم حرارت در این لایه از مواد رادیواکتیو مانند اورانیوم و پتاسیم تولید می شود. این مقدار حرارت می تواند۵۰۰۰۰ برابر بیش تر از منابع نفت و گاز انرژی تولید کند.

یک دیدگاه