پیمانکار رتبه یک تاسیسات

1398-02-03

خانه های سبز – خانه های سبز، مدرن و هوشمند در مناطق شهری آلوده

مترجم: مریم مصطفی نظری […]
1397-11-13

مدیریت و کنترل پروژه – آیا می خواهید یک مدیر پروژه ساخت و ساز موفق شوید؟

مترجم: مریم مصطفی نظری […]
1397-10-30

رعایت نکات صحیح در جهت گیری ساختمان ها و صرفه جویی در مصرف انرژی

مترجم: حسین حاجی زین […]
1397-10-03

جهت گیری ساختمان- بهينه سازی مصرف انرژی با رعایت نکات صحیح در جهت گیری ساختمان

مترجم: حسین حاجی زین […]
1397-08-01

مناطق کوهستانی- آشنایی با معماری فضاهای مسکونی در مناطق سرد و کوهستانی ایران

استراتژی‌های معماری در جهت […]
1397-07-22

مناطق سرد و کوهستانی- آشنایی با معماری فضاهای مسکونی در مناطق سرد و کوهستانی ایران

استراتژی‌های معماری در جهت […]
1395-10-23

آخرین تحقیقات پیرامون دیوارهای سبز

آخرین تحقیقات پیرامون دیوارهای […]
1395-09-08

مدارس سبز منطبق بر معماری پایدار

مدارس سبز منطبق بر […]
1395-07-04

ساخت بتونی قویتر و بادوامتر

ساخت بتونی قویتر و […]
1395-07-02

آجرهای سفالی خنک کننده

طراحی خلاقانه آجرهای سفالی […]
1395-06-23

طراحی‌های برتر سالن شعر زیرزمینی بتنی در رم

طراحی‌های برتر سالن شعر […]
1395-06-01

طراحی تراس پشت بام

طراحی تراس پشت بام […]
1395-05-24

معماری به سبک ساختارشکنی

معماری به سبک ساختارشکنی […]
1395-03-26

شهرهای چوبی

شهرهای چوبی گرد آورنده: […]
1395-03-06

مواد جدید ساختمانی در ساخت و سازهای آینده

مواد جدید ساختمانی در […]
1394-09-02

شهرک ایستاده ی سنگاپور

شهرک ایستاده ی سنگاپور […]