پیمانکار رتبه یک تاسیسات

2017-07-11

خانه های سبز – خانه های سبز، مدرن و هوشمند در مناطق شهری آلوده

خانه های سبز و […]
2017-01-12

آخرین تحقیقات پیرامون دیوارهای سبز

آخرین تحقیقات پیرامون دیوارهای […]
2016-11-29

مدارس سبز منطبق بر معماری پایدار

مدارس سبز منطبق بر […]
2016-09-26

ساخت بتونی قویتر و بادوامتر

ساخت بتونی قویتر و […]
2016-09-24

آجرهای سفالی خنک کننده

طراحی خلاقانه آجرهای سفالی […]
2016-09-14

طراحی‌های برتر سالن شعر زیرزمینی بتنی در رم

طراحی‌های برتر سالن شعر […]
2016-08-23

طراحی تراس پشت بام

طراحی تراس پشت بام […]
2016-08-15

معماری به سبک ساختارشکنی

معماری به سبک ساختارشکنی […]
2016-06-16

شهرهای چوبی

شهرهای چوبی گرد آورنده: […]
2016-05-27

مواد جدید ساختمانی در ساخت و سازهای آینده

مواد جدید ساختمانی در […]
2015-11-22

شهرک ایستاده ی سنگاپور

شهرک ایستاده ی سنگاپور […]