پیمانکار رتبه یک تاسیسات

فیلم های آموزشی:

در این خانواده فایل های تصویری که قالب اموزشی دارند قرار داده می شود.
مثل نحوه اجرای تاسیسات یک هتل، و یا نکات ایمنی حین انجام کار

1398-02-17

گرما جذب چیست؟آشنایی با مزایا و کاربرد استفاده از دستگاه گرما جذب

اردیبهشت ماه 98   […]
1395-12-23

چگونگی برش و اتصال نوارهای LED

چگونگی برش و اتصال […]
1395-09-08

خانه NZE

خانه NZE (صفر شبکه) […]
1394-09-06

تهویه مطبوع-قسمت اول

تهویه مطبوع، چرخه ی […]
1394-09-06

اصول و مبنای تهویه

هویه مطبوع به سیستمی […]
1394-09-06

چرخه ی تبرید

توضیح چرخه ی تبرید […]