پیمانکار رتبه یک تاسیسات

فیلم های آموزشی:

در این خانواده فایل های تصویری که قالب اموزشی دارند قرار داده می شود.
مثل نحوه اجرای تاسیسات یک هتل، و یا نکات ایمنی حین انجام کار

2017-03-13

چگونگی برش و اتصال نوارهای LED

چگونگی برش و اتصال […]
2016-11-29

خانه NZE

خانه NZE (صفر شبکه) […]
2015-11-26

تهویه مطبوع-قسمت اول

تهویه مطبوع، چرخه ی […]
2015-11-26

اصول و مبنای تهویه

هویه مطبوع به سیستمی […]
2015-11-26

چرخه ی تبرید

توضیح چرخه ی تبرید […]