پیمانکار رتبه یک تاسیساتFlag_of_Germany.svgchina-flag

 

نام شما (الزامی)

پست الکترونیکی شما (الزامی)

نام شرکت

تلفن تماس

نوع همکاری مورد نظر

ارسال فایل رزومه

پیام شما

captcha

 

از شما  همکاران حقیــقی و حقوقی دعوت می شود تا برای تبیین بیشتر توانمنــدی ها و بهره گیری از فرصــت ها، فرم زیر را پر نمـــــوده تا در اولیـــن فرصـــت با شمـــا تمــــاس گرفتــــه شـــــود.

ارکان ارزش همواره به دنبال جذب شرکای تجاری در سـطح داخلــی و بین المللی بوده که بتــوان با همکاری یکدیگر، فرصت های کسب و کار جدید ایجاد نمود. ما با هم به سوی یک هدف مشــترک پیش خواهیم رفت: بهبود مـسـتمـر، کـاهـش هـزینــه هــا، ارتــقــاء توانمندی ها و مدیــریـــت ریسـک.
لطفاً چنانچه تمایل دارید تا شریک تجاری ارکان ارزش باشید، با ما تماس حاصل فرمائید.

راه های ارتباطی با ما

یک دیدگاه