پیمانکار رتبه یک تاسیسات

اولین توربین های بادی-آبی با هدف تولید توان بدون نیاز به وزش باد
1395-10-15
کنترل موتورلینک-هوشمند پنجره ها
1395-10-20
Show all

IceBear

IceBear

Icebear ترکیبی از دستگاه ذخیره کننده انرژی حرارتی که توسط شرکت Ice energy ساخته شده و فناوری هوشمندی که به دنبال نتیجه خنک کنندگی در یک واحد است، می باشد. در این دستگاه تعدادی باتری یخی قرارداده شده که در جهت صرفه جویی انرژی و هزینه بسیار نتیجه بخش خواهد بود و همچنین کنترل کنده شرایط زیست محیطی و آب و هوایی ساختمان خواهد بود.

این دستگاه بیشتر برای تاسیسات ساختمان های مسکونی و تجاری طراحی شده است. در طول زمان اوج مصرف انرژی را در به صورت یخ ذخیره کرده است را تا 4 ساعت به محیط باز می گرداند.

این شرکت مدعی است که Icebear بر کاهش هزینه های مصرفی تاثیر به سزایی می گذارد و همچنین فضای کمتری را نسبت به دیگر اقلام تاسیسات مکانیکی تهویه مطبوع می گیرد.

یک دیدگاه