پیمانکار رتبه یک تاسیسات

2017-04-23

سومین نمایشگاه بین المللی پروژه ایران

سومین نمایشگاه بین المللی […]
2017-02-09

تاسیسات خنک کاری عجیب فیسبوک

تاسیسات خنک کاری عجیب […]
2016-10-02

پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی تاسیسات و سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی

پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی تاسیسات […]
2016-09-26

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تاسیسات آب و فاضلاب

نمایشگاه بین المللی صنعت […]
2016-09-25

نمایشگاه بین المللی تبرید(CHILLVENTA)

نمایشگاه بین المللی تبرید(CHILLVENTA) […]
2016-08-18

ملاقات مدیران شرکت پاکارادا (PACARADA) و شرکت ارکان ارزش

ملاقات مدیران شرکت پاکارادا […]
2016-07-25

تغییر مدیریت کنفرانس ASHRAE در سمینار سال ۲۰۱۶

تغییر مدیریت کنفرانس ASHRAE […]
2016-07-21

نمایشگاه ساختمان اذربایجان

نمایشگاه ساختمان اذربایجان  شهر: […]
2016-07-18

نمایشگاه ایتالیا (SAIE)

نمایشگاه صنعت ساختمان بولونیا […]