پیمانکار رتبه یک تاسیسات

1396-08-03

شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی تاسیسات و سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی

شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی تاسیسات […]
1396-02-03

سومین نمایشگاه بین المللی پروژه ایران

سومین نمایشگاه بین المللی […]
1395-11-21

تاسیسات خنک کاری عجیب فیسبوک

تاسیسات خنک کاری عجیب […]
1395-07-10

پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی تاسیسات و سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی

پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی تاسیسات […]
1395-07-04

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تاسیسات آب و فاضلاب

نمایشگاه بین المللی صنعت […]
1395-07-03

نمایشگاه بین المللی تبرید(CHILLVENTA)

نمایشگاه بین المللی تبرید(CHILLVENTA) […]
1395-05-27

ملاقات مدیران شرکت پاکارادا (PACARADA) و شرکت ارکان ارزش

ملاقات مدیران شرکت پاکارادا […]
1395-05-03

تغییر مدیریت کنفرانس ASHRAE در سمینار سال ۲۰۱۶

تغییر مدیریت کنفرانس ASHRAE […]
1395-04-30

نمایشگاه ساختمان اذربایجان

نمایشگاه ساختمان اذربایجان  شهر: […]