پروژه سینما آزادی تهران
2007-09-16
شرکت پلیمر آریا ساسول
2006-01-17
نمایش همه

پردیس سینمایی تماشا

تأسیسات برقی و مکانیکی مجتمع تجاری و سینمایی تماشا شامل ۸۰ واحد تجاری، ۳سالن سینما و رستوران با متراژ حدود ۷۵۰۰ مترمربع

کارفرما:

شهرداری منطقه ۱۸ تهران

دستگاه نظارت:

مهندسین مشاور توان

تاریخ اجرا:

1385

مدت اجرا:

20 ماه

محل اجرا:

تهران – یافت آباد

وضعیت فعلی پروژه:

  • درصد تکمیل پروژه100%

مبلغ صورت وضعیت تصویب شده:

16/300/000/000 ریال