بیمارستان،تاسیسات بیمارستانی،تاسیسات درمانی،لوله کشی بیمارزستان،آبرسانی بیمارستان،فاضلاب بیمارستان،تاسیسات اتاق عمل،تاسیسات اتاق استریل،

2016-07-02

تاسیسات سرمایشی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی

تاسیسات سرمایشی بیمارستان‌ها و […]
2016-06-29

سیستم‌های گرمایش، سرمایش و تهویه در بیمارستان‌ها-قسمت دوم

سیستم‌های گرمایش، سرمایش و […]
2016-06-20

تاسیسات لوله‌کشی و آبرسانی بخش‌های مختلف بیمارستان

تاسیسات لوله‌کشی و آبرسانی […]