پیمانکار رتبه یک تاسیسات

2017-05-24

تاسیسات لوله‌کشی و آبرسانی بخش‌های مختلف بیمارستان

تاسیسات لوله‌کشی و آبرسانی […]
2016-07-02

تاسیسات سرمایشی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی

تاسیسات سرمایشی بیمارستان‌ها و […]
2016-06-29

سیستم‌های گرمایش، سرمایش و تهویه در بیمارستان‌ها-قسمت دوم

سیستم‌های گرمایش، سرمایش و […]