کاخ سفید،بنا،ساختمان،عمارت،آمریکا،معماری،تاسیسات،گرمایش،سرمایش،امنیت،اوباما،آسانسور

2016-04-04

بنای کاخ سفید

بنای کاخ سفید تارخچه […]