پیمانکار رتبه یک تاسیسات

2016-11-23

فناوری OTEC، تبدیل انرژی حرارتی اقیانوس‌ها به برق

فناوری OTEC، تبدیل انرژی […]