پیمانکار رتبه یک تاسیسات

1395-09-02

فناوری OTEC، تبدیل انرژی حرارتی اقیانوس‌ها به برق

فناوری OTEC، تبدیل انرژی […]