پیمانکار رتبه یک تاسیسات

1398-05-10

آشنایی با تاریخچه پیدایش مبحث نورومارکتينگ و جایگاه آن در تبلیغات و بازاریابی

مرداد ماه 98   […]
1397-08-30

اخلاق حرفه ای – تعریف و توانایی پایبندی به اصول اخلاق حرفه ای در محیط کار

توانایی ایجاد اخلاق حرفه […]
1397-08-05

تمایز یا نابودی – تفاوت بازارهای کسب وکار امروزه نسبت به گذشته در کتاب تمایز یا نابودی

خلاصه ای از کتاب […]
1397-07-01

بازاریابی اینترنتی یا آنلاین – راهنمای جامع برای یک بازاریابی اینترنتی اثربخش

بازاریابی اینترنتی یا آنلاین […]
1396-01-19

تمایز یا نابودی (بخش دوم)

خلاصه کتاب تمایز یا […]
1395-01-28

سیاست شرکت در مورد ای‌میل سازمانی چگونه باید باشد؟

سیاست شرکت در مورد […]
1395-01-22

پایان عصر مدیریت پروژ‌ه‌ی سنتی

پایان عصر مدیریت پروژ‌ه‌ی […]
1395-01-22

ادراک فردی در سازمان

ادراک فردی در سازمان […]
1395-01-22

۶ اصل مذاکره موفق

۶اصل مذاکره موفق مذاکره […]

یک دیدگاه