پیمانکار رتبه یک تاسیسات

علمی:

این بخش یکی از زیرمجموعه مقالات است که مطالبی که بیشتر بیان کننده علم جدیدی در بخش تاسیسات و تجهیزات مکانیک و برق است  در آن قرار داده می شود.

 

1398-04-05

آشنایی با نحوه عملکرد پهپادها و کاربردشان در تصویربرداری های هوایی

مترجم:محسن قنبرنژاد تیر ماه […]
1398-03-13

مزایا استفاده از خودروهای پیل سوختی و تاثیر آن ها بر آینده صنعت حمل و نقل

مترجم: محسن قنبرنژاد خرداد […]
1395-11-21

تاسیسات خنک کاری عجیب فیسبوک

تاسیسات خنک کاری عجیب […]
1395-06-17

تولید آب شیرین از دریا توسط سازه‌های هنری در سواحل سانتامونیکا

تولید آب شیرین از […]
1395-01-27

ایرانیان رکورددار مصرف ۶ ماده غذایی و انرژی راهبردی

 ایرانیان رکورددار مصرف ۶ […]
1395-01-07

گرمایش زمین، تئوری یا واقعیت

گرمایش زمین، تئوری یا […]
1394-08-13

تاسیسات خنک کاری سرورهای گوگل

کلیه وسایل الکترونیکی برای […]