پیمانکار رتبه یک تاسیسات

فیلم های خبری:

در این بخش فیلم هایی که بیان کننده اخبار دنیای تاسیسات و موارد مرتبط مثل مهندسی مکانیک، برق، نمایشگاه ها، بهینه سازی و بهره وری و… قرار داده می شود.

مثل طراحی خانه سبز و یا بهینه کردن سوخت یک ماشین.

 

1395-10-27

تولید برق از پساب

تولید برق از پساب